Timur ve Seferleri pdf oku indir

3
Timur ve Seferleri pdf oku indir

Timur ve Seferleri pdf oku indir, kitap özetleri sitemizde Tarih Araştırma ve İnceleme Kitapları türünde çıkarılan Timur ve Seferleri kitabını paylaştık. 570 sayfadan oluşan Timur ve Seferleri kitabının yazarı ise Abdurrahman Kaplan‘dır. Ciltsiz kapağa sahip olan Timur ve Seferleri oku indir. Timur ve Seferleri pdf indir yandex, Timur ve Seferleri pdf indir idefix, Timur ve Seferleri PDF indir drive indirme linkleri yazımızda..

Timur ve Seferleri Pdf indir

Timur ve Seferleri Kısa Özet

Bozkırın Fatihi

Bozkırın üç fatihi Atilla, Cengiz Han ve Sahipkıran Timur dünyanın her tarafına seferler yapmışlardı. Atilla, Hun imparatorluğunun Türk hükümdarıydı. Tarihe Avrupa’yı titreten Türk Hakanı olarak geçmişti. Türklerde ordu ve devlet teşkilatının temellerini atmıştı. Cengiz Han ise Türk-Moğol hükümdarıydı ve dünya çapında eşine az rastlanacak Cihangir bir devlet oluşturmuştu. Türkistan’da Türk katliamı yaptı. Cengiz Han İmparatorluğunu oğulları içinde bölerek Çağatay’a Türkistan’ı verdi. Çağatay büyük bir çabadan sonra Türkistan’da hâkimiyetini kurabildi ve bu sürede halkının çoğunluğu Türk olması sebebiyle Çağatay Han ulusundaki diğer unsurlar eriyerek Türkleşti. Çağatay’ın ölümünden sonra Türkistan onun soyundan gelen hanlıklara bölündü. Lakin hanlar içinde baş gösteren iktidar kavgaları, Müslüman Türk halkını canından bezdirdi. Müslüman Türk halkının göç etmeye başladığı zamanda Barlas boyuna mensup olan Timur, 1336’da Türkistan’da dünyaya gözlerini açtı. Timur’un babası Taragay, o dönemin Türk boylarından Barlas’ın soylu ailelerindendi. Timur, dünyaya gözlerini açtığinde ona dönemin en ünlü İslam şeyhi Zeydüddin, Kur’an’dan “Temür* ismini vermişti. Timur Türk müdür?

Timur’la alakalı çok tartışılan konulardan birisi de onun Türklüğüdür. Timur, Türk örf ve adetlerine bağlı bir aile ve çevrede yetişti. Gençliğinde ise Alperenler ve Hoca Ahmet Yesevi’den etkilenerek “Türklüğü* rehber edindi. Timur, Moğolları Türkistan’dan kovarak Cengiz Han zulmünden kaçıp bu bölgeden göç etmiş olan Türkleri yeniden yerlerine getirdi. Türklüğü ve Türk dilini yaygınlaştırarak devlet yönetiminde Türk unsurunu ön plana çıkardı.

Siyasi bir önder olarak gücü eline alan Timur, kendisi için “Han*, “Sultan*, “Padişah* gibi unvanları telaffuz etmemiş ve yalnızca

“Ben Türkler’in beyi, Müslümanların emiriyim* demiştir.

Bozkırın En Büyük Ordusu

Timur, hiç tartışmasız Ortaçağ’da dünyanın en mühim bozkır ordusunu kurmuştu. O, ordusunda askerlik sanatını çok iyi bilen generaller vardı. Timur bütün seferlere bizzat başkomutan olarak katıldı ve hepsinde de zafer kazandı. Hiç yenilgi yüzü görmedi. Timur dönemi, Türk asırları içinde hem askeri, idari örgütlenme ve hem de istihbarat hizmetleri yönünden en göz alıcı devir olmuştur. Timur askeri gücünü bayrağına da taşıdı. Timur imparatorluğunun bayrağı Türk töre ve hâkimiyetine vurgu yapan çok mühim bir anlam taşımaktadır. Timur Bayrağı üç kıtayı temsil ettiği gibi Türk-İslam medeniyetini de sembolize ediyordu. Timur’un “Tüzükatı” devlet yönetiminde ders verici bir detaya sahiptir ve bugünkü siyaset bilimine ışık tutan bir eserdir.

Ailesi

Cihangir Timur’un, hatunlarını, oğullarını, kızlarını ve ailesini tanımadan da O’nu tanıyamazdık. Bu nedenle ailesinin tanıtımına bu kitapta geniş bir biçimde yer verdik. Timur Türk töresine bağlılığından kadınlara da yönetim ve sosyal hayatta mühim roller verdi. Timur yeni nesillere öyle bir bilim düşüncesi aşıladı ki torunu Uluğ Bey Buhara’da yaptırdığı medresenin(üniversite)kapısına “ilim tahsil etmenin kadın-erkek bütün Müslümanlara farz olduğu* hadisini yazdırıp kapıya astırdı. Ve çok daha yükseksı…

Bir cevap yazın