TAS (ร้องเรียน เหล้า-บุหรี่) Apk İndir

0/5 Oy yok

Bu uygulamayı bildirin

AÇIKLAMA

TAS (ร้องเรียน เหล้า-บุหรี่) Apk İndir, APK uygulama sitemizde TAS (ร้องเรียน เหล้า-บุหรี่) Apk İndir apk indirme linkini sizler için paylaştık. TAS (ร้องเรียน เหล้า-บุหรี่) Apk İndir ile alakalı detaylar yazımızda..

TAS (ร้องเรียน เหล้า-บุหรี่) Apk İndir

TAS (ร้องเรียน เหล้า-บุหรี่) Apk İndir

แอปพลิเคชัน TAS (Tobacco amp; Alcohol Surveillance System : TAS ) เป็นระบบสารสนเทศเพื่อเฝ้าระวังการละเมิดกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทาง Mobile Application ของสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มีความประสงค์ร้องเรียนการกระทำผิดตามกฎหมาย ได้แก่ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.

TAS (ร้องเรียน เหล้า-บุหรี่) Apk indir

ศ. 2551 และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 รวมถึงกฎหมายอื่นภายใต้ความรับผิดชอบดูแลของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
• การติดต่อกับเจ้าหน้าที่ เป็นช่องทางการติดต่อกับเจ้าหน้าที่โดยตรง ที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
• การแก้ไขข้อมูลผู้ร้องเรียน เพื่อแก้ไขข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบเรื่องร้องเรียน เช่น ชื่อ ที่อยู่ ฯลฯ
• การติดตามเรื่องร้องเรียน เพื่อใช้ตรวจสอบสถานะการดำเนินงานของเรื่องร้องเรียน จากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

Bir cevap yazın