Sistematik Ontoloji pdf indir

4
Sistematik Ontoloji pdf indir

Sistematik Ontoloji pdf indir, kitap özetleri sitemizde Genel Tarih Kitapları türünde çıkarılan Sistematik Ontoloji kitabını paylaştık. 176 sayfadan oluşan Sistematik Ontoloji kitabının yazarı ise Fahruddin Er-Razi‘dır. Ciltsiz kapağa sahip olan Sistematik Ontoloji oku indir. Sistematik Ontoloji pdf indir yandex, Sistematik Ontoloji pdf indir idefix, Sistematik Ontoloji PDF indir drive indirme linkleri yazımızda..

Sistematik Ontoloji Pdf indir

Sistematik Ontoloji Kısa Özet

Fahruddîn er-Râzî’nin Kitâbu’l-Mulahhas fi’lMantık ve’l-Hikme çalışması, genelde İslam düşüncesi tarihinin, özelde İslam felsefesi tarihinin en sistematik çalışmalarından biridir. İçeriği itibariyle her ne kadar el-Mebâhisü’l-Meşrıkiyye’nin fikrî bir devamı gibi gözükse de muhtevasına aldığı mantık ilmini ustaca ve bir o kadar uzman gözüyle ele almasından ötürü sınıflama mantığının en iyi bir biçimde uygulandığı eser olarak görülmelidir. İster Mebâhis olsun, isterse Mulahhas olsun, bir çok araştırmacı aracılığıyla bu eserler, ‘kelâmın felsefîleşmesi’ sürecinin mühim adımları olarak değerlendirilmektedir. Oysa incelemelerimız gösterdi ki, söz konusu kelâmın felsefîleşmesi ifadesi, yüzeysel ve bir o kadar da genellemeci bir bakış açısını temsil etmektedir.

Bir cevap yazın