Şamanların Erk Hayvanları pdf oku indir

2
Şamanların Erk Hayvanları pdf oku indir

Şamanların Erk Hayvanları pdf oku indir, kitap özetleri sitemizde Genel Tarih Kitapları türünde çıkarılan Şamanların Erk Hayvanları kitabını paylaştık. 206 sayfadan oluşan Şamanların Erk Hayvanları kitabının yazarı ise Gary Buffalo‘dır. Ciltsiz kapağa sahip olan Şamanların Erk Hayvanları oku indir. Şamanların Erk Hayvanları pdf indir yandex, Şamanların Erk Hayvanları pdf indir idefix, Şamanların Erk Hayvanları PDF indir drive indirme linkleri yazımızda..

Şamanların Erk Hayvanları Pdf indir

Şamanların Erk Hayvanları Kısa Özet

Tarih boyunca hayvanlar insan için bedensel destek, ruhsal içgörü sağlayarak fiziksel, tinsel ve cinsel açıdan mühim roller üstlemiştir. Hemen tüm yaradılış öykülerinde hayvanların dünyamız üzerinde bizden daha uzun süredir var olduğu anlatılır. Atalarımız nesnel hayatlarının çounu hayvanlara bağımlı olarak geçirmişlerdir. İnsanların dünyayı şekillendirmesinde hayvanların büyük katkısı olmuştur. İnsanlarla karşı karşıya geldirdığımızda, hayvanlar daha büyük niteliğe ve erke sahiptirler. Hayvan türlerine incelediğimizde bunların insandan daha bi hayli hızlı koşan, yüzen, gören, duyan ve koku alan, ağaçlara, kayalara daha bi hayli hızlı tırmanan, daha iyi avlanan ve daha iyi uçan canlılar olduğunu görürüz. Bundan dolayı de atalarımızın hayvanları bir eğitmen, bir dost ve yaşamın gizemlerini görmede bir kılavuz olarak görmeleri enteresan değildir. Tarihsel olarak Şamanizm, hayvanların insan yaşamında ve hayatta kalmada can alıcı bir rol oynamış olan kabile kültürlerinde gelişmiştir. Şaman inancına göre, her hayvanın yaradılış sürecinin bir parçası olması sebebiyle bir etki mevcuttur ve bu erk de kendi içinde bir bilgelik taşır. Yine şamana göre Yüce Ruh, doğa ve hayvanlar aracılığıyla sizinle psişik bir bağ kurar ve yaşam yolunuzda size kılavuzluk ederek, içgörü sağlayacak bilgiler verir. İşte bu kitap, bu anlayıştan yola çıkılarak hazırlandı. Bu kitap hazırlanırken yazarların Amerikan yerlilerinden duydukları öykülere ve edinmiş oldukları öğretilere, bunun bunun yanında hayvanlardan sezgisel olarak kazanmış oldukları bilgilere yer verilmiştir. Şamanların Erk Hayvanları, hayvanları kendilerine has donanımlarıyla tanımada ve onların insanlar için taşırdığı enerjileri ve mesajları anlamada mühim bir kaynak. Var oluş savaşımındaki yol dostlarımızın içsel evrenine bir keşif gezisi…

Bir cevap yazın