Kurtuluş Savaşı’nın Manevi Reisi pdf oku indir

0
Kurtuluş Savaşı’nın Manevi Reisi pdf oku indir

Kurtuluş Savaşı’nın Manevi Reisi pdf oku indir, kitap özetleri sitemizde Tarih Araştırma ve İnceleme Kitapları türünde çıkarılan Kurtuluş Savaşı’nın Manevi Reisi kitabını paylaştık. 576 sayfadan oluşan Kurtuluş Savaşı’nın Manevi Reisi kitabının yazarı ise Abdurrahman Kaplan‘dır. Ciltsiz kapağa sahip olan Kurtuluş Savaşı’nın Manevi Reisi oku indir. Kurtuluş Savaşı’nın Manevi Reisi pdf indir yandex, Kurtuluş Savaşı’nın Manevi Reisi pdf indir idefix, Kurtuluş Savaşı’nın Manevi Reisi PDF indir drive indirme linkleri yazımızda..

Kurtuluş Savaşı’nın Manevi Reisi Pdf indir

Kurtuluş Savaşı’nın Manevi Reisi Kısa Özet

Kitap, giriş kısmı, dokuz bölüm ve sonuçtan buluşmaktedir.

1. Bölümde; Konunun geçtiği yer olan Ankara adının tarih­teki anlamları, İlk Çağlar’da ve Türklerin Hâkimiyeti’nde An­kara’nın tarihi yapısı anlatılmıştır.

2. Bölümde; Osmanlı Devleti dönemi Ankara’nın idari yöne­timi;

3. Bölümde; Kurtuluş Savaşı’nın Manevi Reisi, Mehmet Rifat (Börekçi) Efendi’nin yaşamı, Ankara ve stratejik önemi, Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti’nin kurulmasından önce milli faali­yetler,;

4. Bölümde; Ankara’da Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti’nin ku­rulması ve faaliyetleri, Siyasi kararları, Ankara’nın milli merkez oluşunda Mehmet Rifat Efendi’nin rolü;

5. Bölümde; Türklerin İslâmiyet’e girişi, fetvâların genel özel­likleri, Osmanlı ulemâsı, I. Dünya Savaşı sebebiyle verilen ci­hâd fetvâları, Milli direnişi kırmak için İstanbul Hükümeti’nin fet­vâsı, İstanbul Hükümeti fetvâsının hangi şartlar altında ve­rildi­ği;

6. Bölümde; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması, Mehmet Rifat Efendi’nin Muğla (Menteşe) mebusu seçilmesi, İsyanların İç ve Dış nedenleri, Mehmet Rifat Efendi’nin Çerkez Ethem’e nasihati;

7. Bölümde; Şeyhülislâmlıktan Şer’iyye Evkaf Vekâleti’ne geçiş, Dine bağlı devlet devresi;

8. Bölümde; Diyanet İşleri Reisliği’nin ismi üzerinde ya­pılan müzakereler, Tarihçesi ve kuruluşu;

9. Bölümde; Mehmet Rifat Börekçi’nin Atatürk’le ilişkileri, Mali kaynak isteğiyle Başvekil ve Cumhurreisi İsmet İnönü’ye mektupları, Cumhurreisi Umum Kâtibi Kemal Gedeleç’e mek­tubu, İsmet İnönü ilişkileri, Hayatının son günleri, Torunları H. İsmet ve Rıfat Börekçi’nin Dedesi ile alakalı yazılı bilgilendirme­leri ele alınmıştır.

Kitapta bunun bunun yanında resmi belgeler ve fotoğraflar bulunmaktadır.

Bir cevap yazın