Hayy Bin Yakzan pdf oku indir

41
Hayy Bin Yakzan pdf oku indir

Hayy Bin Yakzan pdf oku indir, kitap özetleri sitemizde Klasik Romanlar ve Kitapları türünde çıkarılan Hayy Bin Yakzan kitabını paylaştık. 162 sayfadan oluşan Hayy Bin Yakzan kitabının yazarı ise İbn Tufeyl‘dır. Ciltsiz kapağa sahip olan Hayy Bin Yakzan oku indir. Hayy Bin Yakzan pdf indir yandex, Hayy Bin Yakzan pdf indir idefix, Hayy Bin Yakzan PDF indir drive indirme linkleri yazımızda..

Hayy Bin Yakzan Pdf indir

Hayy Bin Yakzan Kısa Özet

Muhammed ibn Tufeyl el-Kaysî (ö. 1185): XII. yüzyıl başlarında Endülüs’te, Granada’nın Vâdîâş beldesinde dünya gelmiştir. Arapların Kays kabilesine mensuptur. Ünlü bir hekim, filozof, matematikçi ve şairdir. İbn Sînâ’yı takip eden İşrâkıyye düşüncesinin elemanı sayılmaktadır. Ortaçağ Avrupası’nda Abubacer adıyla tanınmıştır. 1130-1269 senelerı içinde Endülüs’te hüküm sürmüş olan Muvahhidler zamanında yaşamıştır. Granada’da hekimlik yapmış, ardından bölge valisine kâtip olmuştur. 1147’de Fas’ı ele geçiren Muvahhid hanedanının kurucusu Abdülmü’min’in Sebte ve Tanca valisi olan oğluna sır kâtibi olarak tayin edilmiştir. Sonunda Muvahhid halifesi Ebû Ya’kûb Yûsuf’un sarayında kadı ve hekimlik görevlerini üstlenmiştir. Kendi kendini eğiten insanın hikâyesi olan Hayy bin Yakzân Ortaçağ’ın en mühim dinî-felsefî eserlerinden biri sayılmaktadır. İbranice, Latince, Flamanca, Fransızca, Almanca, İngilizce çevirileriyle XVII. ve XVIII. yüzyıl Avrupası’nın en popüler eserlerinden biri olmuş, Avrupa edebiyatında azımsanmayacak bir iz bırakmıştır. İbn Tufeyl 1185’te Merrâküş’te ölmüştür.

Bir cevap yazın