Geç Ortaçağ Dönemi’nde Pamfilya, Pisidya ve Likya’nın Tarihi Coğrafyası pdf oku indir

4
Geç Ortaçağ Dönemi’nde Pamfilya, Pisidya ve Likya’nın Tarihi Coğrafyası pdf oku indir

Geç Ortaçağ Dönemi’nde Pamfilya, Pisidya ve Likya’nın Tarihi Coğrafyası pdf oku indir, kitap özetleri sitemizde Tarih Araştırma ve İnceleme Kitapları türünde çıkarılan Geç Ortaçağ Dönemi’nde Pamfilya, Pisidya ve Likya’nın Tarihi Coğrafyası kitabını paylaştık. 246 sayfadan oluşan Geç Ortaçağ Dönemi’nde Pamfilya, Pisidya ve Likya’nın Tarihi Coğrafyası kitabının yazarı ise Barbara Flemming‘dır. Ciltli kapağa sahip olan Geç Ortaçağ Dönemi’nde Pamfilya, Pisidya ve Likya’nın Tarihi Coğrafyası oku indir. Geç Ortaçağ Dönemi’nde Pamfilya, Pisidya ve Likya’nın Tarihi Coğrafyası pdf indir yandex, Geç Ortaçağ Dönemi’nde Pamfilya, Pisidya ve Likya’nın Tarihi Coğrafyası pdf indir idefix, Geç Ortaçağ Dönemi’nde Pamfilya, Pisidya ve Likya’nın Tarihi Coğrafyası PDF indir drive indirme linkleri yazımızda..

Geç Ortaçağ Dönemi’nde Pamfilya, Pisidya ve Likya’nın Tarihi Coğrafyası Pdf indir

Geç Ortaçağ Dönemi’nde Pamfilya, Pisidya ve Likya’nın Tarihi Coğrafyası Kısa Özet

Antik zamanda Pamfilya, Pisıdya ve Likya olarak adlandırılan Anadolu`nun, güneybatısında ve güneyindeki bu bölgede, Türk sınır savaşçılığı yönünden aşiretler, daha doğru bir tabirle onların oluşturduğu Uç Türkmenleri özellikle oldukça önem arz etmiştir. Bu aşiretlerden birinin beyi ve bunun yanı sıra Selçuklulann bir tımar beyi olan Hamid Bey aracılığıyla kurulan Hamidoğullan Beyliği ve özellikle bu beyliğin bir kolu olarak Pamfılya` daki hakimiyeti eserin ana konusunu teşkil etmektedir. Hamid Hanedanının beyleri, Eşrefoğlulannın batı komşusu olarak 14. yüzyılın ilk yirmi yılı içinde Pisidya`nın dağlık arazisinde yer tutmuşlardır. Hamidoğulları, Feleküddin Dündar`dan sonra Felekabad yahut Felekbar olarak da adlandırılan ve onların ana diyarı olarak gösterilen başkentleri Eğirdir` in bunun yanında, Burğlu `yu (Uluborlu) da ellerinde bulundurmuşlardır. Bu beyliğin (Beylik ailesinin) yükselişi ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte, Yazıcıoğlu Ali `nin eserinden, Hamid ve/yahut onun oğlu İlyas`ın emir rütbesiyle Selçuklu Devleti`nin hizmetine girdiklerini ve önceden Bedreddin Öıner Bey` e ait olan bu bölgede valilikle vazifelendirildiklerini varsayabiliriz. Tıpkı komşu beyliklerde olduğu gibi, Hamidoğulları`run askerleri de ağırlıklı olarak, belki kendileri yörük kökenli olmasalar dahi Dündar adından da anlaşılacağı üzere (Türkmenlerde çok yaygındır) olabileceken kan akrabalıklarının bulunduğu Türkmenlerden meydana geliyordu. Ebu`l Fida`ya göre, Antalya ve Konya içindeki dağlık arazi de, “Beni Hamid Türkmenlerinin Dağları” olarak bilinmektedu. Güneybatı Anadolu Bölgesi `nin Türkler aracılığıyla fethinden bu yana Osmanlı İmparatorluğu topraklarına katılmasına kadar geçen zaman zarfındaki tarihi coğrafyasını ortaya koyan bu eser, özellikle Eğirdir merkezli Hamidoğulları Beyliği ile bu beyliğin Antalya merkezli bir kolu olarak kurulan Tekeoğullan Beyliği `nin tarihine ışık tutmaktadır. Eserde ayrıc.a, bölgenin Anadolu Selçukluları ve Moğollar idaresindeki durumuna, Hamidoğulları ve T ekeoğulları Beylikleri dönemine, bu zamanlardaki imar ve inşa faaliyetlerine, bölgenin nihai olarak Türklerin eline geçişi ile Osmanlı İmparatorluğu` na dahil olma sürecine kadar vuku bulan tarihi gelişmelere yer verilmektedir.

Bir cevap yazın