Anadolu Beylikleri Hakkında Araştırmalar 1 pdf oku indir

2
Anadolu Beylikleri Hakkında Araştırmalar 1 pdf oku indir

Anadolu Beylikleri Hakkında Araştırmalar 1 pdf oku indir, kitap özetleri sitemizde Osmanlı Tarihi Kitapları türünde çıkarılan Anadolu Beylikleri Hakkında Araştırmalar 1 kitabını paylaştık. 298 sayfadan oluşan Anadolu Beylikleri Hakkında Araştırmalar 1 kitabının yazarı ise Yaşar Yücel‘dır. Ciltli kapağa sahip olan Anadolu Beylikleri Hakkında Araştırmalar 1 oku indir. Anadolu Beylikleri Hakkında Araştırmalar 1 pdf indir yandex, Anadolu Beylikleri Hakkında Araştırmalar 1 pdf indir idefix, Anadolu Beylikleri Hakkında Araştırmalar 1 PDF indir drive indirme linkleri yazımızda..

Anadolu Beylikleri Hakkında Araştırmalar 1 Pdf indir

Anadolu Beylikleri Hakkında Araştırmalar 1 Kısa Özet

SUNUŞ
ÖNSÖZ
GİRİŞ

Osmanlıların Amid`i ve Diyarbekir Vilayetini Fetihleri
Tahririn Ne Zaman Yapıldığı Sorunu ve Tahrir Faaliyeti
Nüfus
Vergi Tarh ve Tahsili
Ticaret ve Sanatlar
Amid Sancağı`ndaki Timarlar
Timar Sahipleri
Vakıf ve Mülk Timarlar
Arazi ve Ziraat
Viran Topraklar

DİYARBAKIR VİLAYETİNİN 1518 TARİHLİ MUFASSAL KANUNNAMESİ

DİYARBAKIR VİLAYETİNİN 1540 TARİHLİ İCMAL KANUNNAMESİ (TKSA No. 2564)

DİZİN

KISALIMALAR

KAYNAKLAR

İLAVELER

İlavelerde Kullanılan Kısaltmalar
Nahiyeler ve Köyler: Nüfus ve Vergi tarhları
Cemaatlar: Nüfus ve Vergi Tarhları
Timar, Zeamet ve Has Sahipleri: Dirlik ve Gelirleri
Tartı ve Ölçüler
Para Birimlerinin Osmanlı Akçesi Karşılıkları

SÖZLÜK

ŞAHIS ADLARI FİHRİSTİNDE KULLANILAN KISALTMALAR

AMİD SANCAĞI ŞAHIS ADLARI FİHRİSTİ

DEFTER-İ MUFASSAL-I LİVA-İ AMİD

İçindekiler
Defterde kullanılan kısaltmalar
Amid livası kanunnamesi
Padişah hassı
Beylerbeyi hassı
Amid nahiyesi
Çaykıran nahiyesi
Tilek Ören nahiyesi
Ciske nahiyesi
Ribat nahiyesi
Hini nahiyesi ve kanunnamesi
Mardin nahiyesi Rişmil köyü
Siverek livası Aşun nahiyesi
Kulb nahiyesi
Başka nahiyesi
Esma nahiyesi
Tercil nahiyesi ve kanunnamesi

TIPKIBASIMLAR
HARİTALAR

Bir cevap yazın