1927 İran Azerbaycanı İstihbarat Raporu ve Analizi pdf oku indir

3
1927 İran Azerbaycanı İstihbarat Raporu ve Analizi pdf oku indir

1927 İran Azerbaycanı İstihbarat Raporu ve Analizi pdf oku indir, kitap özetleri sitemizde Tarih Araştırma ve İnceleme Kitapları türünde çıkarılan 1927 İran Azerbaycanı İstihbarat Raporu ve Analizi kitabını paylaştık. 146 sayfadan oluşan 1927 İran Azerbaycanı İstihbarat Raporu ve Analizi kitabının yazarı ise Ersin Müezzinoğlu‘dır. Ciltsiz kapağa sahip olan 1927 İran Azerbaycanı İstihbarat Raporu ve Analizi oku indir. 1927 İran Azerbaycanı İstihbarat Raporu ve Analizi pdf indir yandex, 1927 İran Azerbaycanı İstihbarat Raporu ve Analizi pdf indir idefix, 1927 İran Azerbaycanı İstihbarat Raporu ve Analizi PDF indir drive indirme linkleri yazımızda..

1927 İran Azerbaycanı İstihbarat Raporu ve Analizi Pdf indir

1927 İran Azerbaycanı İstihbarat Raporu ve Analizi Kısa Özet

İran azerbaycanı Tedkik Raporu 92 sayfalık Osmanlıca metindir. Türkiye Cumhuriyeti Erkanıharbiyeiumumiye Riyaseti İstihbarat Şubesi aracılığıyla 1927 senesinde ankara’da Erkanıharbiyeiumumiye Matbaasında bastırılmıştır. İstihbarat Şubesi aracılığıyla *mahrem ve hizmete mahsus* ibaresiyle yayınlanmıştır. Kitabın mahiyeti itibariyle gizli olması sebebiyle kitapta yazarından söz edilmemesi tabidir. fakat kitabın İstanbul Büyükşehir Belediyesi atatürk Kitaplığındaki katalog bilgilerinde yazarının Hüsamettin Tuğaç olduğu kaydı bulunmaktadır. Tuğaç raporu yazdığı zamanda Genelkurmay Haberalma/İstihbarat Dairesinde Binbaşı rütbesinde bir görevlidir. Raporda İran azerbaycanı siyasi, tarihi, iktisadi, içtimai, kültürel yönleriyle ele alınmıştır. Bu bağlamda dağları, ovaları, suları, ulaşımı; mülki taksimatı ve şehirleri; nüfus, milliyet ve mezhep özellikleri; toplumsal, ticari ve idari durumu; bölge halkının İran Hükûmetine ve Türkiye’ye karşı duyguları; bölgede yabancıların iktisadi, siyasi ve eğitim teşkilatları; azerbaycan’da ve Türkiye hududunda İran’ın askeri teşkilat ve vaziyeti; Türkiye hududunda istihbarat ve casusluk işleri; hudutta eşkıyalığın nedenleri ve bunları önlemek için neler yapılabileceği ve geçici hudut başlıklarını içeren bir rapor hazırlanmıştır. Rapor 1927 senesinde basılmıştır. Raporda verilen bilgilerden, Türk-Rus antlaşmasından (1921 Moskova antlaşması) beş sene sonra ifadesi gibi, raporun 1926’ların sonlarına doğru yazıldığı fakat baskısının 1927 senesinde yapıldığı anlaşılmaktadır.

Tarihsel ve siyasi yönden raporun mühim taraflarından biri İran azerbaycanı’nın Türk-İran hududunda yer alması sebebiyle, 1920’lerin ortalarından 1930’ların ortalarına kadar hemen hemen 10 yıl Türk-İran ilişkilerini olumsuz etkileyen sınırdaki aşiretler ve bunların eşkıyalık hareketleriyle alakalı ayrıntılı bilgilere ve çözüm önerilerine yer verilmiş olmasıdır. Bölge fiziki, iktisadi, etnografi, siyasi ve tarihi açıdan ele alınmıştır. İstihbarat amaçlı hazırlandığı için bi hayli mahrem ve stratejik bilgiler ihtiva etmektedir. Raporun latinizasyonunun ve analizinin Türkiye-İran İlişkileri ile İran azerbaycan’ı ile ilgili yapılacak çalışmalarda kolaylık sağlayacağına inanılmaktadır. bunun bunun yanında kitap gerek ülkeler arası gerek bölgesel iktisadi analizler için tarihi veriler sağlamaktadır. Dönemin ekonomik şartlarını tespit ve mukayeseler yönünden bu veriler araştırmacılar için önem taşımaktadır.

Raporun istihbarat amaçlı olarak gizlilik kaydıyla hazırlanması ve basılması propaganda amacının güdülmediği bir çok yerde Türkiye ile alakalı olumsuz bazı değerlendirmeleri de barındırdığı tespit edilmiştir. Misal verilecek olursa Türk askerinin maddi yoksunluğu ve görev ihmalleri sıralanırken merkezi hükümetin ticari uygulamaları eleştirilmiş ve uzun zamanda ülkeye zarar verileceği üzerinde durulmuştur. Bu nedenle yerli ve yabancı araştırmacılar için objektif bilgileri içermesi yönünden mühimdir.

İki bölümden oluşan bu kitabın birinci bölümünde İran azerbayacanı Tedkik Raporunun latinize edilmiştir. İkinci bölümde sırasıyla raporun tarihsel-siyasi ve iktisadi analizi gerçekleştirilmiştir. Latinizasyonun ortak yapıldığı bu çalışmada tarihsel ve siyasi analiz Doç. Dr. Ersin Müezzinoğlu aracılığıyla, iktisadi analiz ise Doç. Dr. Hüseyin Karamelikli aracılığıyla yapılmıştır.

Raporun önemini takdir edip bizleri bu kitap projesine yönlendiren Doç. Dr. Ali Asker’e, kitabın ikinci bölümünü okuyup öneri ve eleştirileriyle katkıda bulunan Dr. Öğr. Üyesi Ali Başaran’a müteşekkiriz. En son kitabın baskısını gerçekleştiren İmaj Yayınevine teşekkür ederiz.

Karabük/2018
-Ersin Müezzinoğlu
-Hüseyin Karamelikli

Bir cevap yazın